Письмо от поставщика.

22 сообщения в этой теме

Опубликовано:

Письмо от поставщика. ’Здравствуйте, .Уважаемые клиенты!В связи с тем, что Национальный банк Украины усилил контроль за оборотом наличных денежных средств физических особ, наша компания вынуждена отказаться от возможности принимать ваши оплаты на банковскую расчетную карту’ и т.д. ’Оплату можно осуществлять с помощью транспортных компаний путем отправки денег, как «X-пакет» или наложенным платежом.С 14.04 Нацбанк Украины ужесточает контроль за движением средств по картам.Національний банк України посилив контроль за обігом грошових коштівфізичних осіб:Перш за все під фінансовий моніторинг будуть попадати операції зготівкою фізичнихосіб, які надходять на рахунок більше 3х разів на місяць від/як:- юридичної особи та/або фізичних особи (у тому числі нерезидента) накористь фізичної особи;- фінансова допомога, плата за цінні папери, позики, перекази (у тому числііз-за кордону), кредиту від нерезидентів, як поповнення рахунку тощоДані операції підпадають під ознаки ризикових операцій та додатковомуаналізу банківської установою за такими ознакамиРизиковими операціями з готівкою є:1) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання коштів у готівковій форміз рахунку(ів) клієнта (групи клієнтів, зокрема, повязаних між собою,наприклад, однією довіреною особою, через структуру власності тощо), якщовказаним операціям передує надходження коштів в безготівковій формі увигляді, зокрема, фінансової допомоги, плати за цінні папери (включаючивипадки, коли кошти на рахунок зараховуються через транзитні рахунки банкуза результатами виконання укладених угод щодо купівлі-продажу ціннихпаперів), позики, переказу (у тому числі із-за кордону), кредиту віднерезидентів, як поповнення рахунку тощо (включаючи випадки, коли клієнтому межах періоду між зарахуванням безготівкових коштів на рахунок та зняттямготівки використовуються інші власні поточні та/або депозитні рахунки), заумови, що кошти отримуються готівкою в розмірі, більшому від 50 відсотківвід суми, що надійшла в безготівковій формі, та/або в розмірі, що протягомтрьох місяців поспіль перевищує 300 млн. грн. (у тому числі еквівалентвказаної суми в іноземній валюті). При цьому регулярне отримання коштів маєбути хоча б протягом одного місяця в межах періоду, впродовж якогоздійснювалось зняття готівки. Водночас можуть бути наявними такі умови:а) фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку (черезбанкомати) з власних поточних рахунків (є отримувачами готівки) та/або відяких надходять кошти:працюють на посаді, яка не передбачає отримання заробітної плати, вищої відрівня середньої заробітної плати у відповідному регіоні України;належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні,студенти тощо) та/або є нерезидентами;за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою)не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;делегували свої права щодо відкриття та/або розпорядження рахунком(ами) (завинятком строкових депозитних) третій особі;відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію завтраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:- не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;- відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта, однакперіодичність проведення (щоденно, чи кілька разів протягом тижня) тазначні суми таких операцій можуть свідчити про використання рахунківфізичної особи не за призначенням (зокрема, з метою ведення підприємницькоїдіяльності, уникнення оподаткування та/або приховування реальнихвигодоодержувачів);б) юридичні особи та фізичні особи - підприємці отримують кошти готівкою назакупівлю сільськогосподарської продукції, на закупівлю товарів, робіт тапослуг, на інші цілі.При цьому щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які отримуютькошти готівкою, або від яких надходять кошти фізичним особам, зазначеним упідпункті "а" (у тому числі через транзитні рахунки банку за результатамивиконання укладених з цими юридичними особами, фізичними особами -підприємцями угод щодо купівлі-продажу цінних паперів), можуть бутинаявними такі умови:господарська діяльність субєктів господарювання є збитковою;незначний в порівнянні з обсягами коштів, що отримуються готівкою,статутний капітал субєктів господарювання (у тому числі внесений майномнезначної вартості);одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтеромпідприємства;інші співробітники субєкта господарювання, крім керівника, відсутні;період діяльності субєкта господарювання не перевищує одного року з дняйого державної реєстрації;перед відкриттям рахунку в банку у субєкта господарювання відбулась змінавласників;кошти, які отримуються в подальшому готівкою, надходять на рахунок(рахунки) субєкта господарювання від значної кількості контрагентів зрізними призначеннями платежів;в) характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вониздійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством зпитань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актамиНаціонального банку України вимог та обмежень;2) регулярне (більше 3 разів на місяць) надходження коштів (у тому числііз-за кордону) від юридичної(их) особи(іб) та/або фізичної(их) особи(іб) [утому числі нерезидента(ів)] на користь фізичної(их) особи(іб), що вподальшому видаються готівкою. При цьому можуть бути наявними такі умови:- фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі банку (на користь якихотримується готівка з рахунків юридичних осіб):за наявною в банку інформацією щодо сфери їх діяльності (займаною посадою)не можуть здійснювати фінансові операції на такі суми;належать до соціально вразливих верств населення (пенсіонери, безробітні,студенти тощо) та/або є нерезидентами;відкрили рахунок, провели (здійснили спробу провести) фінансову операцію завтраченим паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);здійснюють фінансові операції з готівковими коштами в обсягах, що:а) не відповідають наявній інформації про фінансовий стан клієнта;б) дають підстави вважати, що фінансові операції проводяться за дорученнямчи в інтересах іншої(их) особи(іб), або інша(і) особа(и) євигодоодержувачем(ами);- щодо юридичних осіб, від яких надходять кошти на користь фізичних осіб,можуть бути наявними такі умови:господарська діяльність субєктів господарювання є збитковою;незначний в порівнянні з обсягами коштів, що отримуються готівкою,статутний капітал субєктів господарювання (у тому числі внесений майномнезначної вартості);одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтеромпідприємства;інші співробітники субєкта господарювання, крім керівника, відсутні;період діяльності субєкта господарювання не перевищує одного року з дняйого державної реєстрації;перед відкриттям рахунку в банку у субєкта господарювання відбулась змінавласників;кошти, які в подальшому перераховуються на користь фізичних осіб, надходятьна рахунок (рахунки) субєкта господарювання від значної кількостіконтрагентів з різними призначеннями платежів;юрисдикція юридичної особи - нерезидента не співпадає з юрисдикцієюбанка-нерезидента, в якому відкритий рахунок цієї юридичної особи -нерезидента;кошти на користь групи фізичних осіб надходять від однієї(их) і тієї(тих)же юридичної(их) особи(іб) та/або фізичної(их) особи(іб);- характер проведення фінансових операцій дає підстави вважати, що вониздійснюються з метою уникнення виконання встановлених законодавством зпитань фінансового моніторингу, а також нормативно-правовими актамиНаціонального банку України вимог та обмежень;3) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання фізичною(ими) особою(ами)коштів у готівковій формі як кредит(и) від банку, який(і)погашається(ються) в той же день або протягом найближчих днів, зокрема зарахунок коштів, що надходять на рахунок(ки) клієнта(ів) в безготівковійформі [наприклад, як фінансова допомога, за цінні папери, позика, перекази(в тому числі із-за кордону), кредити від нерезидентів тощо], та/абоіншою(ими) особою(ами), яка(і) є поручителем(ями). При цьому можуть бутинаявними такі умови:- фізичні особи, які отримують кошти готівкою в касі б
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Ну так закон для народа вещь необходимая, как узда для лошади. И потом, как там говорится "мы идем в Европу".
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Спасибо за информацию. Т.е. попали все, кому на личную карту перечисляют деньги за товар? Ищу закон или какое-то распоряжение официальное. Не нахожу.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Или просто перечисляют деньги? Т.е. если мне часто присылают по паре тыс. грн, то я попала?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

на что? это финмон, это не налоговая.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Но сливает знатно) [+sign]Успокой себя, девочка, шепотом. И смотри на мир изнутри.Он ответит тебе звонким хохотом.В нем так много взаимной любви.[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

ну как,,,если есть подтверждающие доки,,,
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

и шо мне терь делать?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

дай я сначала вычитаю, шо там конкретно
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Даже при наличии доков, зачем лишним людям знать лишнюю инфу) [+sign]Успокой себя, девочка, шепотом. И смотри на мир изнутри.Он ответит тебе звонким хохотом.В нем так много взаимной любви.[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

объясните чайнику, если ЧП-шник перечисляет деньги кому-то за товар, потом этот товар получает с бумажкой, на которой написано например - заяц плюшевый 10 шт по 30 грн и все, потом он этих зайцев перепродает - то могут к нему придраться на основании пересчета денег - что он купил, где накладная, где сертифиаты на этого зайца?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

нет, там немного о другом ...[+sign]"Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем"[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Ну какая разница на что. Муж из другого города. Сестра на Д. рождения. Покупатель за коляску. Алименты. Гонорар. Отдали долг.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

блин, выдача доверенности на распоряжение банковскими счетами уже повод для финмона? [+sign]Если реагировать на всё, что обо мне говорят – то так всю жизнь и буду метаться между пьедесталом и виселицей.Лера, Алексей (30/03/94), маленькая принцесса Софья (25/08/03) и Ленька (12/07/10)[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

я спрашивала, на что попала сана грин
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

спасибо!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

тут надо вычитывать и очень внимательно + из того, что пока что я поняла, что если суммы большие переводятся и сразу же снимаются налом-приветтак же поняла. что например если ФОП на налоге 1м , а суммы через карту проходят намного больше-тоже приветну грубо говоря вы 10 бентли в месяц продаете )) снимаете сразу налом )) а показываете инет магазин зайцев по 30грн за штуку ))) но опять таки, я пока читаю мнения , пока еще не совсем ясно как трактовать написанное[+sign]"Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем"[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Как на что? На меня будет направлено око Саурона ))) Ваще не ясно чем чревато и зачем это?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

а как теперь вещи продавать свои например? наложкой будет дорого людям,а на карту нельзя уже? -
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

можно ) кто вам запретит .......[+sign]"Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем"[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Читаем + 1 2 3[+sign]"Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем"[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

подруга нигде не числится продает через кидстафф регулярно тысяч на 5, заработок около 1000. Теперь все, могут прицепиться?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах