Для абитуриентов из Луганской и Донецкой областей (информация)

2 сообщения в этой теме

Опубликовано:

Для абитуриентов из Луганской и Донецкой областей (информация) У меня это всё вызывает большой скепсис. Тем не менее, возможно, эта информация будет полезной. В двух словах- если абитуриент попал в списки рекомендованых, но не может подать оригинал, возможно подать гарантийное письмо по электронной почте и по обычной почте. Такой вариант подачи документов действителен ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОЖИВАЕТ В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ!!!!МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИпр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185Від 01.08.2014 № 1/9-389Керівникам вищих навчальних закладівПро подання оригіналівдокументів про освіту У зв’язку з суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в Донецькій і Луганській областях, керівникам вищих навчальних закладів взяти до відома, що вступники, які постійно проживають в Донецькій і Луганській областях та подали копії документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень для участі у конкурсі при вступі на навчання, в окремих випадках не мають можливості прибути до вищих навчальних закладів, розташованих в інших областях України, у встановлені Умовами прийому строками для подання оригіналів документів у разі їх рекомендації до зарахування. У таких випадках, за рішенням приймальної комісії, вищі навчальні заклади приймають від вступників Донецької і Луганської областей, рекомендованих до зарахування на навчання, заяву-гарантійний лист, який вступник надсилає на електронну адресу та поштою до вищого навчального закладу, обраного ним для навчання (зразок заяви-гарантійного листа додається). В Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідно до заяви-гарантійного листа вступника приймальною комісією проставляється відмітка про прийняття від нього оригіналів документів про освіту з відповідною позначкою. Зарахування відбувається відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України. Додаток на 1 арк.Перший заступник Міністра І. Р. Совсун[+sign]Не существует самопровозглашённых злодеев, зато самопровозглашённых святых - целые полки и дивизии. А где зло и где добро, в конце концов определяют историки одержавших победу. (с)Не надо путать оптимизм и идиотизм.[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Опубликовано:

А вот и сама форма гарантийного письма Додаток до листа МОН від 01.08.2014 № 1/9-389 Ректору__________________(назва вищого навчального закладу)абітурієнта_______________(зазначається напрям підготовки, інститут, факультет)Прізище, Ім’я, По-батькові(повністю за паспортом)Адреса місця проживання:(повністю за паспортом)Контактні телефони вступника,його батьків (родичів, близьких)З А Я В АЯ, _______________________________, рекомендований до зарахування (зазначається повністю прізвище, імя, по-батькові)на навчання за напрямом підготовки (спеціальністю) в інститут (на факультет) денної (заочної) форми навчання (зазначається напрям підготовки, інститут (факультет), форма навчання) за рахунок ____________________________________________.(зазначається форма оплати навчання – за державним замовленням або за кошти фізичних і юридичних осіб)Прошу вважати мою заяву гарантією подання оригіналів документів і виконання мною вимог для зарахування відповідно розділу ХІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10. 2013 року № 1510, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 року за № 1855/243871 (зі змінами).У разі зарахування мене на навчання, зобов’язуюсь подати оригінали документів до вищого навчального закладу не пізніше 01 листопада 2014 року.Дата Підпис[+sign]Не существует самопровозглашённых злодеев, зато самопровозглашённых святых - целые полки и дивизии. А где зло и где добро, в конце концов определяют историки одержавших победу. (с)Не надо путать оптимизм и идиотизм.[-sign]
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение