юридический вопрос про защиту диплома (кому интересно)

1 сообщение в этой теме

Опубликовано:

юридический вопрос про защиту диплома (кому интересно) Для молодых родителей, которые часто сталкиваются с такими вопросами.... Здравствуйте!Слышала о такой ситуации: у беременной студентки (5 курс) совпадают срокидипломирования и родов (или предродовой госпитализации). И если во времядипломирования, например 15 июня, она находится в больнице и не можетзащитить диплом в университете, то к ней в больницу вызываетсяэкзаменационная комиссия или преподаватель, и тем самым осуществляетсязащита диплома. Действительно ли этот так, и какими законодательными актамиэто подтверждено? Возможно ли это вообще? У меня возникла точно такая жеситуация. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос, потому что дело оченьспорное.С уважением Наталия БезручкоШановна Наталія,Відповідаючи на Ваше запитання наведемо деякі витяги з «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161, яким регламентуються вимоги щодо державної атестації випускників вищих навчальних закладів.«3.12.3. Державна атестація студента 3.12.3.1. Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі - державна комісія) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики. Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені навчальними планами вищого навчального закладу. Графік роботи комісії затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу. Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором (заступником директора) з навчальної роботи на підставі подання декана факультету (завідувача відділення) і доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт). 3.12.3.3. У державних комісіях студенти, які закінчують вищий навчальний заклад, складають державні екзамени та захищають кваліфікаційні (дипломні) проекти (роботи). До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів або до захисту дипломних проектів (робіт), подаються в державну комісію деканом факультету (завідувачем відділення). 3.12.3.4. Складання державних екзаменів або захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу при обов`язковій присутності голови комісії. Захист дипломних проектів (робіт) може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес. Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні державного екзамену, захисті дипломного проекту (роботи), а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. Студентам, які не складали державні екзамени або не захищали дипломний проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої), ректором (директором) вищого навчального закладу може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державних екзаменів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік.”Як видно з цих витягів, державна атестація випускників в лікувальних чи інших аналогічних закладах не передбачена.На наш погляд, щоб вийти з такої ситуації, по-перше, необхідно у Вашому навчальному закладі дізнатись про розклад роботи державної комісії, по-друге, підійти в деканат і попросити включити Вас у списки на державну атестацію на такий день, який найбільш для Вас може бути прийнятним. Думаю, що в деканаті підуть назустріч Вашим побажанням і взагалі порадять Вам, як краще поступити у даній ситуації, такі випадки, як у Вас, не рідкість. Успіхів Вам!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение